Aanvraagprocedure

Informatie

Als u twijfelt of uw initiatief vanuit uw vereniging of instelling in aanmerking komt voor een subsidie,  neem dan contact op met de secretaris (zie contact). Zij kan u ook adviseren hoe u uw verzoek kunt opstellen.


Procedure

De aanvraagprocedure zelf:
1. Vul het aanvraagformulier in en voeg het volgende toe
2. Uittreksel van de Kamer van Koophandel
3. Kopie van de geldende statuten en
4. Meest recente jaarrekening.

De aanvragen worden bij de secretaris ingediend. Deze dienen schriftelijk, zo mogelijk digitaal,  te worden verzonden door de directie of het bestuur van uw vereniging of instelling.