Beleid

Wij ondersteunen projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.

Wij verstrekken incidentele financiële bijdragen aan projecten, die voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

-  bij voorkeur wordt financiële ondersteuning gevraagd bij meerdere organisaties;
- de activiteiten hebben een duurzaam karakter.
- De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten. 

De aanvraag kan worden ingebracht door stichtingen, verenigingen en/of coöperaties in de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en de voormalige gemeente Mierlo, wier activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg;

De Stichting Steun Welzijnszorg zet haar middelen niet in voor exploitatiekosten, dekking van tekorten of particuliere noodhulp.

Wanneer u twijfelt of uw initiatief in aanmerking komt voor een subsidie, neem dan contact op met de secretaris. Zij kan u ook adviseren hoe u uw verzoek kunt opstellen.