Welkom

Beleid

Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met incidentele financiële bijdragen.

aanvraagprocedure

De volgende vergadering van het bestuur van de Stichting Steun Welzijnszorg is op maandag 18 maart 2019.
Verzoeken om financiële ondersteuning, beoogd ter behandeling in de volgende bijeenkomst, kunnen tot 8 maart 2019 worden ingediend.

projecten

Jaarlijks worden tientallen projecten ondersteund  in de regio Helmond (Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en de voormalige gemeente Mierlo) op het terrein van de welzijn- en (gezondheids)zorg.

Historie

De stichting werd in 1965 opgericht onder de naam “Stichting tot het verlenen van financiële steun aan het R.K. Maatschappelijk Werk en de geestelijke gezondheidszorg”.